lørdag den 1. april 2006

Værktøjet i orden? (CUT #82)

I sin nye undervisningsbog tager Per Helmer Hansen fat film og tv’s grundlæggende fortællemetode. Der er dramaturgi på programmet, men det er som om den ellers meget kyndige gennemgang bliver både for simpel og for omsiggribende. Bogens mange illustrative eksempler er guld værd for læreren, men som “elevens bog” er jeg mere tøvende.

Artikel i CUT #82:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar